Będzie pracowicie @ 27 July 2008 05:01 PM


W sobotę, 12 lipca obradował nowy Zarząd Wojewódzki PSL Mazowsze. Podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuowało się prezydium zarządu, wybrano pełnomocników ds. budowy brakujących struktur FML i PSL.

Obrady rozpoczął i prowadził Prezes Zarządu Adam Struzik. W krótkim wystąpieniu przedstawił plan pracy Zarządu na najbliższe lata. „Zapowiadam konsekwentną pracę w terenie, budowanie struktur Stronnictwa tam, gdzie ich nie ma oraz regularne, cykliczne obrady Zarządu i Prezydium” – powiedział Prezes. Przedstawił także, przyjętą przez członków Zarządu, strukturę pracy w poszczególnych okręgach wyborczych.Podczas obrad ukonstytuowały się także Wojewódzka Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Kol. Wojciecha Krzewskiego oraz Wojewódzki Sąd Koleżeński pod kierownictwem Kol. Jerzego Nasiadki. Rzecznikiem Dyscyplinarnym wybrano Kol. Witolda Chrzanowskiego. Pełnomocnikiem do budowania struktur warszawskich PSL został Kol. Aleksander Kornatowski a struktur FML, Prezes FML na Mazowszu Artur Pozorek. Skarbnikiem Zarządu został Waldemar Przeździęk, a Sekretarzem Paweł Skoczeń.Podczas Zarządu Prezes Struzik wręczył także okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za wsparcie organizacyjne III Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów PSL na Mazowszu. Obecny na Zarządzie Minister Rolnictwa Marek Sawicki odpowiadał na pytania Zarządu dotyczące polityki rolnej, ARiMR oraz dopłat bezpośrednich. Nowy Zarząd jednogłośnie poparł inicjatywę Prezesa Adama Struzika o ufundowaniu sztandaru organizacji wojewódzkiej PSL i upoważnieniu Prezydium do rekomendowania Zarządowi kandydatów z Mazowsza do Rady Naczelnej PSL. Obrady zakończyło tradycyjnie odśpiewanie Roty, po czym wszyscy udali się na poczęstunek.Władze wojewódzkie PSL:


Prezydium ZW PSL:

1. Adam Struzik – Prezes
2. Piotr Zgorzelski – Viceprezes
3. Aleksander Sopliński – Viceprezes
4. Marian Krupiński – Viceprezes
5. Krzysztof Borkowski – Viceprezes
6. Mirosław Maliszewski – Viceprezes
7. Grzegorz Benedykciński – Viceprezes
8. Stanisław Wójcik – Viceprezes
9. Paweł Skoczeń - Sekretarz
10. Waldemar Przeździęk - Skarbnik
11. Henryk Antczak
12. Marek Choiński
13. Mirosław Orliński
14. Antoni Tarczyński
15. Krzysztof Czarkowski
16. Mirosław Augustyniak
17. Bożenna Pacholczak
18. Dariusz Piątek
19. Artur Pozorek
20. Waldemar Roszkiewicz
21. Waldemar Krysik
22. Aleksander Kornatowski
23. Zenon Szczepankowski
24. Witold Chrzanowski
25. Marian Zalewski
26. Stanisław Brzóska
27. Artur Andrysiak

Zarząd Wojewódzki PSL

1. Stanisław Fatek - powiat białobrzeski
2. Leszek Szczepanowski - powiat białobrzeski
3. Sławomir Morawski - powiat ciechanowski
4. Elżbieta Szymanik - powiat ciechanowski
5. Ryszard Smolarek - powiat garwoliński
6. Marek Chciałowski - powiat garwoliński
7. Jan Krzewicki - powiat gostyniński
8. Maria Wóblewska - powiat gostyniński
9. Dariusz Kopeć - powiat grodziski
10. Grzegorz Benedykciński - powiat grodziski
11. Mirosław Maliszewski  - powiat grójecki
12. Krzysztof Fiks - powiat grójecki
13. Kazimierz Marchewka - powiat kozienicki
14. Tadeusz Kowalczyk - powiat kozienicki
15. Artur Pozorek - powiat legionowski
16. Walemar Kownacki - powiat legionowski
17. Stanisław Pora - powiat lipski
18. Janusz Witczak - powiat lipski
19. Andrzej Kaliński - powiat łosicki
20. Czesław Giziński - powiat łosicki
21. Mirosław Augustyniak - powiat makowski
22. Jarosław Napiórkowski - powiat makowski
23. Tadeusz Kosobudzki - powiat miński
24. Antoni Jan Tarczyński - powiat miński
25. Włodzimierz  Wojnarowski - powiat mławski
26. Włodzimierz Kubarski - powiat mławski
27. Antoni Kręźlewicz - powiat nowodworski
28. Stanisław Dwojacki - powiat nowodworski
29. Tadeusz Lipka - powiat ostrołecki
30. Bałdyga Krzysztof - powiat ostrołecki
31. Józef Polak - powiat ostrowski
32. Dariusz Morawski - powiat ostrowski
33. Mirosław Pszonka - powiat otwocki
34. Dariusz Grajda - powiat otwocki
35. Wacław Bąk - powiat piaseczyński
36. Józef Zalewski - powiat piaseczyński
37. Adam Struzik - powiat płocki grodzki
38. Stanisław Kwiatkowski - powiat płocki grodzki
39. Piotr Zgorzelski - powiat płocki ziemski
40. Lech Dębrowski - powiat płocki ziemski
41. Jan Mączewski - powiat płoński
42. Jan Kazimierczak - powiat płoński
43. Piotr Kozłowski - powiat pruszkowski
44. Janusz Grzyb - powiat pruszkowski
45. Zenon Szczepankowski - powiat przasnyski
46. Marek Walędziak - powiat przasnyski
47. Stanisław Seta - powiat przysuski
48. Witold Studziński - powiat przysuski
49. Witold Chrzanowski - powiat pułtuski
50. Edward Marek Wroniewski - powiat pułtuski
51. Mirosław Ślifirczyk - powiat radomski ziemski
52. Dariusz Piątek - powiat radomski ziemski
53. Jerzy Grosicki - powiat radomski grodzki
54. Aleksander Kornatowski - powiat radomski grodzki
55. Tadeusz Jakubowski - powiat siedlecki ziemski
56. Adam Okliński - powiat siedlecki ziemski
57. Andrzej Rymuza - powiat siedlecki grodzki
58. Stanisław Zyśk - powiat siedlecki grodzki
59. Jan Laskowski - powiat sierpecki
60. Lech Stasiak - powiat sierpecki
61. Mirosław Orliński  - powiat sochaczewski
62. Ryszard Ambroziak - powiat sochaczewski
63. Krzysztof Czarkowski - powiat sokołowski
64. Leszek Iwaniuk - powiat sokołowski
65. Adam Wlazło - powiat szydłowiecki
66. Krzysztof Adamczyk - powiat szydłowiecki
67. Stanisław Wójcik - powiat warszawski
68. Waldemar Przeździęk - powiat warszawski
69. Marek Książek - powiat warszawski zachodni
70. Waldemar Roszkiewicz - powiat warszawski zachodni
71. Marian Dzięcioł - powiat węgrowski
72. Mieczysław Wójcik - powiat węgrowski
73. Waldemar Krysik - powiat wołomiński
74. Andrzej Siarna - powiat wołomiński
75. Stanisław Jastrzębski - powiat wyszkowski
76. Bogdan Pągowski - powiat wyszkowski
77. Bogusława Jaworska - powiat zwoleński
78. Andrzej Wolszczak - powiat zwoleński
79. Roman Stachyra - powiat żuromiński
80. Janusz Welenc - powiat żuromiński
81. Marek Choiński - powiat żyrardowski
82. Kazimierz Drążkiewicz - powiat żyrardowski
83. Waldemar Pawlak - Poseł na Sejm RP
84. Marek Sawicki - Poseł na Sejm RP
85. Janusz Piechociński - Poseł na Sejm RP
86. Aleksander Sopliński - Poseł na Sejm RP
87. Jarosław Kalinowski - Poseł na Sejm RP
88. Henryk Antczak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
89. Krzysztof Wawrzyniec Borkowski - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
90. Bogumił Ferensztajn - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
91. Danuta Janusz - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
92. Maria Kowalska - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
93. Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
94. Jerzy Karol Krupa - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
95. Marian Krupiński - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
96. Bożenna Teresa Pacholczak - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
97. Erwina Ryś-Ferens - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
98. Paweł Skoczeń - FML
99. Rafał Kowalczyk - FML
100. Marcin Uchman - FML
101. Stanisław Ozonek - BCh
102. Eugeniusz Mikulski - BCh
103. Karol Bielski - Zrzeszenie Prawników Polskich
104. Wiktor Szmulewicz - IR

WKR PSL:
1. Jerzy Nasiadko - Przewodniczący
2. Aleksander Jarosławski
3. Józef Wróblewski

WSK PSL:
1. Krzewski Wojciech - Przewodniczacy
2. Rakiel - Czarnecka Walentyna
3. Brzóska Artur
4. Kazimierczak Jerzy
5. Rostkowski Józef

Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny PSL:
- Chrzanowski Witold


Opracował: Artur Andrysiak
Zdjęcia: Marcin Rucki
 


Copyright - http://arturkrawczyk.com